Jaunaren bidean, Augustin Zubikarai
Egan, 5/6-1959

 

JAUNAREN BIDETAN

 

Augustin Zubikarai

 

(Jesus'en bizitzako Amar irudi)

 

 

IRUDIAK

 

I. ERRAMU ARTEAN

II. JERUSALEM

III. AZKEN APARIA

IV. GETSEMANI

V. JUDAS

VI. PILATOS'EN ETXIAN

VII. JERUSALEM'GO ALABAK

VIII. KURUTZEAN

IX. BAKARTADEAN

X. ALLELUIA

 

 

ANTZEZLARIAK

 

MUTILTXOAK: JONATHAS, NOEMI, ABEL, ELEAZAR, ISMAEL (itsua) , SAMUEL, ISAAK.

 

GIZONEZKOAK: IRAGARLE, ZABULON (Bethania'ko bertsolaria, agure igar okertua); GOG (demoniñoz beteriko gaztea); RUBEN, BAAL, OZIAS (gazteak); JESUS, PEDRO, JUAN, SANTIAGO, MATEO, JUDAS, beste zazpi APOSTOLUAK (itzik gabe) MALKO; ZEKEN (demoniñua); PILATOS; TOBIAS, ELIAS (eleiz-gizonak); RUBEN, BOOZ, JOSUE, NOE (erri-zaindariak); JEREMIAS (agure zar-egiña).

 

EMAKUMEAK: MARIA, MADALENA, M. JAKOBA, M. KLEOFAS, M. SALOME; AINGERUA.

 

Jaunaren bidean, Augustin Zubikarai
Egan, 5/6-1959