Jon gurea, Parisen hatzana
Karlos del Olmo
Jon gurea, Parisen hatzana
Karlos del Olmo
BBK , 1999
Jon gurea, Parisen hatzana
Karlos del Olmo
BBK , 1999
[aurkibidea]

 

Dramatis personae

            jon mirande

            theresa

            psikiatra

            laguna (gizonezkoa)

            pentsalari ezkertiarra (emakumezkoa)

            apaiza