Itxasora, Augustin Zubikarai
Egan, 3/6-1960

 

ITXASORA

 

Zubikarai'tar Augustin

 

(ARRANTZALE BIZITZAKO IRUDIA)

 

 

JOKU-LAGUNAK

 

TXANGURRU: Arrantrale lodikotia. Lemazaña.

MATXIN: Gau zaindaria. 40 urte inguru.

IXKIRA: Amasei urteko mutilla.

KARRASPIO: 30 urte inguruko arrantzale ezkondua.

MOXKOR eta TXILIN: Mozkortiak. Gizaseme gordiñak.

ANGULARI TALDEA: Abel, Peru, Zatora, Pipax, Lirain eta abar.

ARRANTZALE TALDIA: Miel, Kaxpar eta abar.

 

 

JANTZIAK

 

Arrantzaliak oi daroezanak.

 

 

GERTAERA

 

Itxas-ertzeko erri txiki baten.

Kale zar baten amayera. Alde batera kaia. Bestera itxas-tresnak gorde ta eukiteko etxe-zar edo txabolatxua. Atzeruntz kale estu zarra, Gauerdi ondorena. Gau otza.

 

Itxasora, Augustin Zubikarai
Egan, 3/6-1960