Gabon-gabontzeta, Arkotxa'tar J.A.
Egan, 5/6-1957

 

GABON-GABONTZETA

 

EGINTZA BAKARREKO ANTZERKIA

 

 

ANTZESNOTINAK:

APALLU: 60 urte. Bizarkentzallea ta amugiña.

EZTI: 30 urte. Organari ta goxogillea.

KOIPE: 50 urte. Arakiña.

LANPERNAX: 30 urte. Arrainduna.

MARI-DOMINGI: 25 urte. Neskamea.

ATAUN: 25 urte. Mikeletea.

DON PELLO: 60 urte. Mari-Domingi'ren Nagusia.

DAMA JUSTA: 60urte. Etxekoandrea.

PERU: 60 urte. Basarritarra.

MARIXA: 60 urte. Basarritarra.

KUKUTXA: 30 urte. Sagardo saltzallea.

POTXOLO: 12 urte. Lanpernax'en illoba.

POXPOLIN: 10 urte. Lanpernax'en illoba.

OLENTZARO-TALDEA: 20 urte. Mutil gazteak.

GABON-ESKALEAK: 12 urte. Bi talde. Nexkak bat eta mutikoak bestea.

ELIZ-KANTARIAK: 12 urte. Mutikoak.

PRUENTXI: 65 urte. Eliz-giltzaria.

 

ANTZESTOKIA:

Euskalerriko arrantzale-erri bat, ezker-eskuira kalea dala. Ezkerrean, goxotegirako atea, onen gain aldean: «GOXOTEGIA» izenez. Eskuian ere, atea: «BIZARTEGIA» izena ate goi aldean dala. Atzean ere bi ate Sagartogirakoa bata, ta Don Pello'ren etxerakoa bestea. Bizartegi aurrean, esku-amugintzako aulkia, ate inguruan, bizartegietan izaten diran ezaugarriak zintzilik. Sagardotegiko orman, kurpita abarra, kupeleko sagardoa saltzen dala adierazten. Onen beko aldean, arutz-onuntz ibiltzeko sutegi txikia ta aulki luzea.

 

Gabon-gabontzeta, Arkotxa'tar J.A.
Egan, 5/6-1957